gt_caidan
 • 偏好设置
  涨跌幅起始时间
  主题模式
  亮色
  传统黑
  暗黑色
 • 汇率切换
  语言
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁体中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
  • 日本語
  汇率切换
  • CNY
  • USD
  • KRW
  • VND
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • JPY
  • RUB
  • TRY
  • INR
市场
CNY
 • CNY
 • KRW
 • VND
 • USD
 • INR
 • TRY
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
DOGE/CNY DOGE/人民币 >
 • 实时价
  ¥6.22
 • 日涨跌
  -0.32%
 • 最高价
  ¥6.7
 • 最低价
  ¥5.88
买入 USDT
买入估价: ¥
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按金额购买
 • 按金额购买
 • 按数量购买
CNY
*必须本人帐户支付
支付方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
卖出 USDT
卖出估价: ¥
充值 USDT 提现 USDT
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按数量出售
 • 按金额出售
 • 按数量出售
USDT
可用余额  USDT
收款方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
普通交易 大宗交易
数量:
支付方式:
收起>>
类型 商家(总成单/平均用时) 价格 数量/总额 限额 支付方式
出售

涯商黑钱必究

身份认证
 • 604

  总成单
 • 337

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
涯商黑钱必究
604单 / 2分钟
6.24 CNY
4570.0000 USDT
28,516.80 CNY
1000.00~4570.00 USDT 买入 USDT
出售

麦作克资本查流水介意勿扰

高级认证
 • 4391

  总成单
 • 1064

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
麦作克资本查流水介意勿扰
4391单 / 1分钟
6.24 CNY
3500.0000 USDT
21,840.00 CNY
666.00~3333.00 USDT 买入 USDT
出售

狮子商行必查流水黑钱报警

高级认证
 • 8288

  总成单
 • 898

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
狮子商行必查流水黑钱报警
8288单 / 3分钟
6.24 CNY
6348.7180 USDT
39,616.00 CNY
750.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

钱钱888

高级认证
 • 4946

  总成单
 • 1222

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
钱钱888
4946单 / 4分钟
6.24 CNY
1603.0000 USDT
10,002.72 CNY
1500.00~1603.00 USDT 买入 USDT
出售

腾达商行

高级认证
 • 5756

  总成单
 • 920

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
腾达商行
5756单 / 1分钟
6.24 CNY
6869.0000 USDT
42,862.56 CNY
3000.00~6869.00 USDT 买入 USDT
出售

大秦币行-查流水秒付秒放

高级认证
 • 2131

  总成单
 • 567

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
大秦币行-查流水秒付秒放
2131单 / 6分钟
6.24 CNY
1762.8205 USDT
11,000.00 CNY
1500.00~1762.82 USDT 买入 USDT
出售

长藤资本黑钱跑分绕道

高级认证
 • 700

  总成单
 • 248

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
长藤资本黑钱跑分绕道
700单 / 3分钟
6.24 CNY
3078.2051 USDT
19,208.00 CNY
900.00~5200.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水--介意的勿拍

高级认证
 • 14714

  总成单
 • 1118

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
查流水--介意的勿拍
14714单 / 3分钟
6.24 CNY
13000.0000 USDT
81,120.00 CNY
3000.00~13000.00 USDT 买入 USDT
出售

龙鑫商行严查流水

高级认证
 • 1461

  总成单
 • 973

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
龙鑫商行严查流水
1461单 / 2分钟
6.24 CNY
110.8435 USDT
691.66 CNY
100.00~5272.00 USDT 买入 USDT
出售

查看48小时交易流水

高级认证
 • 491

  总成单
 • 491

  30日成单
 • 9分钟

  平均用时
查看48小时交易流水
491单 / 9分钟
6.24 CNY
14423.0769 USDT
90,000.00 CNY
1200.00~16025.64 USDT 买入 USDT
出售

交易查流水!介意勿拍!

高级认证
 • 21782

  总成单
 • 6413

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
交易查流水!介意勿拍!
21782单 / 1分钟
6.24 CNY
2250.0000 USDT
14,040.00 CNY
66.00~444.00 USDT 买入 USDT
出售

榕城商行v

高级认证
 • 4574

  总成单
 • 462

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
榕城商行v
4574单 / 1分钟
6.24 CNY
5345.0000 USDT
33,352.80 CNY
3000.00~5345.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水--介意的勿拍

高级认证
 • 14714

  总成单
 • 1118

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
查流水--介意的勿拍
14714单 / 3分钟
6.24 CNY
8956.0000 USDT
55,885.44 CNY
3000.00~8956.00 USDT 买入 USDT
出售

小梦币行

高级认证
 • 51053

  总成单
 • 16529

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
小梦币行
51053单 / 1分钟
6.24 CNY
214.3591 USDT
1,337.60 CNY
70.00~350.00 USDT 买入 USDT
出售

拒绝洗黑,必查流水

高级认证
 • 588

  总成单
 • 312

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
拒绝洗黑,必查流水
588单 / 3分钟
6.24 CNY
168.0000 USDT
1,048.32 CNY
168.00~168.00 USDT 买入 USDT
出售

巨石老牌商家

高级认证
 • 27458

  总成单
 • 687

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
巨石老牌商家
27458单 / 4分钟
6.24 CNY
26000.0000 USDT
162,240.00 CNY
3000.00~26000.00 USDT 买入 USDT
出售

海贼---王路飞

高级认证
 • 9678

  总成单
 • 2375

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
海贼---王路飞
9678单 / 1分钟
6.24 CNY
12807.5129 USDT
79,918.88 CNY
1200.00~10000.00 USDT 买入 USDT
出售

须知少时凌云志

身份认证
 • 638

  总成单
 • 635

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
须知少时凌云志
638单 / 2分钟
6.23 CNY
1940.0000 USDT
12,086.20 CNY
120.00~350.00 USDT 买入 USDT
出售

1严查流水2两天内钱不要

高级认证
 • 1927

  总成单
 • 1040

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
1严查流水2两天内钱不要
1927单 / 2分钟
6.23 CNY
3220.0000 USDT
20,060.60 CNY
2500.00~3220.00 USDT 买入 USDT
出售

万鑫商贸严查流水

高级认证
 • 502

  总成单
 • 468

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
万鑫商贸严查流水
502单 / 4分钟
6.23 CNY
13690.0000 USDT
85,288.70 CNY
6000.00~13690.00 USDT 买入 USDT
出售

小师币行

高级认证
 • 41369

  总成单
 • 14182

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
小师币行
41369单 / 2分钟
6.23 CNY
575.4864 USDT
3,585.28 CNY
50.00~400.00 USDT 买入 USDT
出售

铅笔买币看流水

高级认证
 • 605

  总成单
 • 137

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
铅笔买币看流水
605单 / 1分钟
6.23 CNY
15800.0000 USDT
98,434.00 CNY
2000.00~7500.00 USDT 买入 USDT
出售

万鑫商贸严查流水

高级认证
 • 502

  总成单
 • 468

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
万鑫商贸严查流水
502单 / 4分钟
6.23 CNY
16000.0000 USDT
99,680.00 CNY
6000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

资金安全不冻卡诚信交易

高级认证
 • 2656

  总成单
 • 630

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
资金安全不冻卡诚信交易
2656单 / 3分钟
6.23 CNY
19554.0000 USDT
121,821.42 CNY
5000.00~19554.00 USDT 买入 USDT
出售

安全秒付,黑钱必究

高级认证
 • 1504

  总成单
 • 1504

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
安全秒付,黑钱必究
1504单 / 2分钟
6.23 CNY
857.9456 USDT
5,345.00 CNY
100.00~300.00 USDT 买入 USDT
出售

吴氏资本严查流水

高级认证
 • 84

  总成单
 • 76

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
吴氏资本严查流水
84单 / 2分钟
6.23 CNY
17100.0000 USDT
106,533.00 CNY
3000.00~17100.00 USDT 买入 USDT
出售

步步高币行~黑钱报警

高级认证
 • 14325

  总成单
 • 1608

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
步步高币行~黑钱报警
14325单 / 2分钟
6.23 CNY
7300.0000 USDT
45,479.00 CNY
3000.00~7300.00 USDT 买入 USDT
出售

曾氏资本严查流水

高级认证
 • 3312

  总成单
 • 1434

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
曾氏资本严查流水
3312单 / 2分钟
6.23 CNY
3489.8876 USDT
21,742.00 CNY
3000.00~12400.00 USDT 买入 USDT
出售

安全诚信快捷商家

高级认证
 • 333

  总成单
 • 230

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
安全诚信快捷商家
333单 / 1分钟
6.23 CNY
22000.0000 USDT
137,060.00 CNY
6000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

安全诚信快捷商家

高级认证
 • 333

  总成单
 • 230

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
安全诚信快捷商家
333单 / 1分钟
6.23 CNY
15402.0000 USDT
95,954.46 CNY
6000.00~15402.00 USDT 买入 USDT
购买

万鑫商贸严查流水

高级认证
 • 502

  总成单
 • 468

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
万鑫商贸严查流水
502单 / 4分钟
6.18 CNY
30000.0000 USDT
185,400.00 CNY
6000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

王者大涨-拒收黑钱

高级认证
 • 6592

  总成单
 • 784

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
王者大涨-拒收黑钱
6592单 / 3分钟
6.17 CNY
3524.9944 USDT
21,749.21 CNY
1300.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

嘉新商行-黑钱勿扰

高级认证
 • 3394

  总成单
 • 562

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
嘉新商行-黑钱勿扰
3394单 / 2分钟
6.17 CNY
18990.1079 USDT
117,168.96 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

华夏人民U行——严查流水

高级认证
 • 1552

  总成单
 • 1495

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
华夏人民U行——严查流水
1552单 / 1分钟
6.17 CNY
29000.0000 USDT
178,930.00 CNY
2000.00~29000.00 USDT 卖出 USDT
购买

拿住

高级认证
 • 8337

  总成单
 • 19

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
拿住
8337单 / 1分钟
6.17 CNY
30000.0000 USDT
185,100.00 CNY
3000.00~7000.00 USDT 卖出 USDT
购买

交易查流水!介意勿拍!

高级认证
 • 21782

  总成单
 • 6413

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
交易查流水!介意勿拍!
21782单 / 1分钟
6.17 CNY
8900.8510 USDT
54,918.25 CNY
500.00~11111.00 USDT 卖出 USDT
购买

恭喜发财-查流水

高级认证
 • 786

  总成单
 • 743

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
恭喜发财-查流水
786单 / 2分钟
6.17 CNY
20000.0000 USDT
123,400.00 CNY
1500.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

冻卡包赔,黑钱没收报警

高级认证
 • 981

  总成单
 • 5

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
冻卡包赔,黑钱没收报警
981单 / 4分钟
6.17 CNY
30000.0000 USDT
185,100.00 CNY
10000.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

嘉新商行-黑钱勿扰

高级认证
 • 3394

  总成单
 • 562

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
嘉新商行-黑钱勿扰
3394单 / 2分钟
6.16 CNY
20659.4344 USDT
127,262.11 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

买必赢-查流水-安全秒放

高级认证
 • 13918

  总成单
 • 2283

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
买必赢-查流水-安全秒放
13918单 / 3分钟
6.16 CNY
10338.3331 USDT
63,684.13 CNY
233.00~7777.00 USDT 卖出 USDT
购买

王者大涨-拒收黑钱

高级认证
 • 6592

  总成单
 • 784

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
王者大涨-拒收黑钱
6592单 / 3分钟
6.16 CNY
9668.9729 USDT
59,560.87 CNY
1200.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

查流水--介意的勿拍

高级认证
 • 14714

  总成单
 • 1118

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
查流水--介意的勿拍
14714单 / 3分钟
6.16 CNY
24948.0576 USDT
153,680.03 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

冻卡包赔,黑钱没收报警

高级认证
 • 981

  总成单
 • 5

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
冻卡包赔,黑钱没收报警
981单 / 4分钟
6.16 CNY
20000.0000 USDT
123,200.00 CNY
10000.00~20000.00 USDT 卖出 USDT
购买

资金安全可靠—放心交易

高级认证
 • 2732

  总成单
 • 802

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
资金安全可靠—放心交易
2732单 / 2分钟
6.16 CNY
30000.0000 USDT
184,800.00 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

韭阳神菜祝你好运严查流水

高级认证
 • 6060

  总成单
 • 219

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
韭阳神菜祝你好运严查流水
6060单 / 3分钟
6.16 CNY
5709.6247 USDT
35,171.28 CNY
200.00~5709.62 USDT 卖出 USDT
购买

嘉新商行-黑钱勿扰

高级认证
 • 3394

  总成单
 • 562

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
嘉新商行-黑钱勿扰
3394单 / 2分钟
6.15 CNY
24598.1057 USDT
151,278.35 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

交易查流水!介意勿拍!

高级认证
 • 21782

  总成单
 • 6413

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
交易查流水!介意勿拍!
21782单 / 1分钟
6.15 CNY
8730.2611 USDT
53,691.00 CNY
100.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

冻卡包赔,黑钱没收报警

高级认证
 • 981

  总成单
 • 5

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
冻卡包赔,黑钱没收报警
981单 / 4分钟
6.15 CNY
30000.0000 USDT
184,500.00 CNY
10000.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

李**

高级认证
 • 767

  总成单
 • 379

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
李**
767单 / 2分钟
6.15 CNY
2958.4829 USDT
18,194.66 CNY
20.00~3000.00 USDT 卖出 USDT
购买

财源滚滚秒放币

高级认证
 • 2869

  总成单
 • 56

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
财源滚滚秒放币
2869单 / 4分钟
6.15 CNY
30000.0000 USDT
184,500.00 CNY
1500.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

恭喜发财-查流水

高级认证
 • 786

  总成单
 • 743

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
恭喜发财-查流水
786单 / 2分钟
6.15 CNY
30000.0000 USDT
184,500.00 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

中海资本

高级认证
 • 6936

  总成单
 • 302

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
中海资本
6936单 / 2分钟
6.13 CNY
26900.4894 USDT
164,900.00 CNY
3000.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

交易查流水!介意勿拍!

高级认证
 • 21782

  总成单
 • 6413

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
交易查流水!介意勿拍!
21782单 / 1分钟
6.13 CNY
9457.7867 USDT
57,976.23 CNY
66.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

审核流水介意勿扰

高级认证
 • 20351

  总成单
 • 1053

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
审核流水介意勿扰
20351单 / 8分钟
6.12 CNY
24500.0000 USDT
149,940.00 CNY
500.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

交易查流水黑钱报警处理

高级认证
 • 4415

  总成单
 • 60

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
交易查流水黑钱报警处理
4415单 / 5分钟
6.10 CNY
30000.0000 USDT
183,000.00 CNY
2000.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

交易查流水、介意勿下单。

高级认证
 • 2244

  总成单
 • 27

  30日成单
 • 10分钟

  平均用时
交易查流水、介意勿下单。
2244单 / 10分钟
6.10 CNY
8110.6363 USDT
49,474.88 CNY
500.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

恭喜发财-查流水

高级认证
 • 786

  总成单
 • 743

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
恭喜发财-查流水
786单 / 2分钟
6.10 CNY
30000.0000 USDT
183,000.00 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

榕城商行v

高级认证
 • 4574

  总成单
 • 462

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
榕城商行v
4574单 / 1分钟
6.07 CNY
10000.0000 USDT
60,700.00 CNY
20.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

李**

高级认证
 • 767

  总成单
 • 379

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
李**
767单 / 2分钟
6.06 CNY
9900.0000 USDT
59,994.00 CNY
100.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

小蓝暴富

高级认证
 • 58249

  总成单
 • 355

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
小蓝暴富
58249单 / 4分钟
6.05 CNY
28247.0563 USDT
170,894.69 CNY
30.00~600.00 USDT 卖出 USDT

i暂无挂单

i暂无挂单

注:只显示在线商家